skip to Main Content
+31 6 21 822 443 lars@sitback.nl Sitback uses Telegram
Sitback & privacy
"Geen Google tracking. Wel lokale Matomo analytics"
Donderdag 03-01-2019

Sitback heeft privacy hoog in het vaandel staan. We kunnen er een lang verhaal van maken. Of houden het lekker simpel. Voordat de formele privacy teksten verschijnen wil ik eerst wat kort verduidelijken.

Sitback doet niet aan Google tracking, Google analytics en Google adwords. Geen interesse in het ‘Surveillance Capitalism’.
Daarentegen draait deze website wel analyse software. De open source Analytics software van Matomo.

Aangezien Sitback begin 2019 alle social media platforms verlaten heeft, ben ik wel erg benieuwd wat het effect, qua bezoek, hiervan is op de Sitback.nl website. Daarom draait deze site vanaf 03-01-2019 de open source Analytics software van Matomo. Op een server waarop ook het sitback domein draait. Sitback is de eigenaar van deze analytics gegevens. Echt niemand anders. Zeker google en Microsoft niet om er maar een paar te noemen. ‘Data harvesting’, zie ik geen heil in.

Connecties
Hoe Sitback ook zijn best doet. Helemaal ontkomen aan het verzamelen van data doet ook deze site niet.
Naast Matomo Analytics maakt de Sitback wordpress website gebruik van of is verbonden met:
– www.google.com
– fonts.googleapis.com
– www.gstatic.com
– www.google.com/webmasters/tools

Google analytics en adwords
– Sitback maakt GEEN gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Sitback bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
– Google analytics is door Sitback van sitback.nl verwijderd.
– Daarnaast zijn alle analytics gegevens bij Google analytics stopgezet.
– Vervolgens is het hele Sitback google analytics account daarna in z’n geheel verwijderd.
– Sitback maakt GEEN gebruik van Google Adword-campagnes en advertenties.

In kaart  brengen websitebezoek
Op de website van Sitback worden vanaf 03-01-2019 wel persoonlijke bezoekgegevens bijgehouden. Via de open source software van Matomo die naast mijn eigen website draait. Het kan in enkele gevallen wel gebeuren dat ip nummers gecheckt worden vanwege veiligheid op deze website.

Versleuteling

Alle verkeer op www.sitback.nl is versleuteld via een SSL certficaat en https.

Veiligheid

Deze Sitback WordPress website is veilig door een consequent update-beleid door Sitback van WordPress, de plugins en het thema. Dit gebeurt 1 tot 2 keer elke week. Grote en zware major veiligheidsupdates zullen per direct doorgevoerd worden. Maar niet eerder als dat deze eerst lokaal, op een niet live gezette testomgeving, getest zijn.

Alle gebruikers op deze website zijn gedwongen om een zeer veilig en complex wachtwoord te gebruiken. Dit wachtwoord wordt door onze wachtwoordgenerator gegenereerd.

Sitback maakt gebruik van een password manager. Alles binnen deze app wordt versleuteld en encrypted opgeslagen.

Het admin gedeelte van deze Sitback website maakt, naast het gebruik van user en ww, ook gebruik van 2-factor authentication.

<<< en dan volgt nu de formele privacy tekst >>>

Sitback, gevestigd aan Reigerlaan 19, 1241 EB Kortenhoef, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.sitback.nl
Reigerlaan 19
1241 EB Kortenhoef
Tel: +31621822443

Dhr. K.L. Eckardt is de Functionaris Gegevensbescherming van Sitback. Hij is te bereiken via gdpr@sitback.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Sitback verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het meesturen van een uitgebreid bericht via het contactformulier of een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gdpr@sitback.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sitback verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Sitback verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Sitback neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sitback bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam > 2 jaar > E-mailberichten en contactgegevens worden na iedere twee jaar opgeschoond
Telefoonnummer > 2 jaar > E-mailberichten en contactgegevens worden na iedere twee jaar opgeschoond
E-mailadres > 2 jaar > E-mailberichten en contactgegevens worden na iedere twee jaar opgeschoond

Delen van persoonsgegevens met derden
Sitback verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sitback gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gebruikte plugins op deze Sitback website
All-in-One WP Migration – Een plugin voor het maken van een backup. Deze backup zal vervolgens gemigreerd worden. Deze backup wordt online gemaakt en overgezet naar een lokale harde schijf. De backup zal niet online blijven staan.
All-in-One WP Migration Unlimited Extension – Een plugin voor het maken van een zware backups. Deze kan gemigreerd worden. Deze backup wordt online gemaakt en overgezet naar een lokale harde schijf. De backup zal niet online blijven staan.
Antispam Bee – Een plugin voor het tegengaan van spam binnen de wordpress website. Voldoet volledig aan GDPR.
Autoptimize – Een plugin voor het optimaliseren qua snelheid van de website. Verzameld geen gegevens.
BackWPup – Een plugin voor het maken van database-backups. Deze worden handmatig aangezet en niet online bewaard.
Check Email – Een plugin waarmee je kan nagaan of er daadwerkelijk e-mail via WordpPress verzonden wordt. Verzameld geen gegevens.
Coockie Consent – Een plugin voor hulp bij het voldoen aan GDPR. Verzameld geen gegevens.
Duplicate Page – Een plugin die duplicaten van bestaande wordPress pagina’s maakt. Verzameld geen gegevens.
Email Adress Encoder – Een plugin die helpt bij het verdoezelen van gebruikte e-mailadressen binnen WordPress. Verzameld geen gegevens.
Email Return-Path Header Fix – Een plugin die ervoor zorgt dat verstuurde e-mailberichten binnen WordPress ook daadwerkelijk via de provider verzonden worden. Verzameld geen gegevens.
Envato Market – Een plugin die contact maakt met de Envate Markt. Helpt bij diverse updates van het gebruikte thema.
Infinite – En plugin die communiceert met mijn Infinite Admin Panel waarmee WordPress sites centraal te beheren zijn. Draait onder het Sitback domein. Niet in de cloud. Beveiligd met 2 factor authentication en een extra tweede beveiligingsmodus. Verzameld geen privégegevens..
Google Authenticator – Een plugin die ervoor dat ook de admin twee-traps-verificatie gebruikt. Heel veilig. Verzameld geen gegevens.
Matomo Analytics software – Open source software voor analyse van deze website. De gegevens zijn eigendom van Sitback. Van niemand anders.
Menu Icons – Een plugin die helpt bij het vormgeven van een navigatie-menu. Verzameld geen gegevens.
Ninja Forms – Een plugin voor het maken van online formulieren. Mijn formulier maakt gebruik van een data base. De door u ingevoerde gegevens worden in mijn database opgeslagen. Tevens gebruikt Ninja forms de honeypot methode tegen spamrobots.
Redirection – Een plugin die oude links laat doorverwijzen naar de juiste nieuwe inhoud. Verzameld geen gegevens.
Templatera – Een plugin voor het managen van het thema binnen de Page Builder.
Wordfence Security – Een plugin die ervoor zorgt dat de site veilig is en blijft. Deze plaatst cookies en verzameld gebruikersgegevens. De Wordfence plugin verwerkt anoniem elk IP nummer van een bezoeker op deze website en checkt die met hun database. Tevens wordt de locatie van het gebruikte IP nummer verwerkt. Dit laatste heeft te maken met eventuele geoblocking. Schadelijke IP nummers worden opgeslagen en geblokkeerd. Met al deze informatie doet Sitback niets. Dat wil Sitback niet. Geen interesse. Als deze site maar veilig is. Wordfence zal voor 25 mei 2018 volledig aan GDPR voldoen.
WordPress importer – Een plugin die gegevens van andere WordPress websites kan importeren. Verzameld geen gegevens.
WP-Optimize – Een plugin die de database kan optimaliseren. Verzameld geen gegevens.
WPBackery Page Builder – Een plugin die de lay out van WordPress webpagina’s voor z’n rekening neemt.
WP Super Cache – Een plugin voor het optimaliseren qua snelheid van de website. Verzameld geen gegevens
Yoast SEO – Een plugin die ervoor zorgt dat een site hoog kan eindigen in de google ranking. Men vraagt geen persoonlijke gegevens. Pas als dat echt nodig is. Men heeft wel website data nodig om een website te optimaliseren. Maar wederom, geen persoonlijke data. Yoast SEO zal voor 25 mei 2018 volledig aan GDPR voldoen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sitback en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gdpr@sitback.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Sitback wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sitback neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons telefoonnummer of via gdpr@sitback.nl

Sitback nieuw logo 2016
Contact
"Ik reageer binnen 24 uur"
[contact-form-7 id=”2210″]
Back To Top
×Close search
Zoeken